Tư vấn nâng cấp

Đánh giá cấu hình và tư vấn cấu hình theo nhu cầu phù hợp cho quý khách

Thay thế sửa chữa

Kiểm tra xác định và tư vấn các option sửa chữa thay thế phù hôp

Hợp tác phân phối

Cung cấp các sản phẩm độ âm thanh đa dạng từ nhiều thương hiệu chuyên nghiệp top đầu thế giới 

Đào tạo kỹ thuật

Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật lắp đặt căn chỉnh âm thanh từ cơ bản đến chuyên sâu

Trải nghiệm để cảm nhận giá trị.

Our Analisys is Your

Loa SUB

$150-500

 • Nakamichi : 2tr8-3tr5
 • Blaufunkt 3tr5-5tr9 
 • Anpline : 8tr5 
 • Sub hơi JL 10=15tr
 • Sub hơi Hezrt  8 -15tr
Tư vấn 

bộ Loa cánh (8 loa)

$500-1000

 • Bộ JL audio USA 10-15tr 
 • Bộ Balaufunkt 12-15tr 
 • Bộ Bose Tháo xe 7-10tr
 • Bộ ESB Ý : 16-20tr
 • Bộ 3Way 60-1ootr
Tư vấn

Âm ly cao cấp

$300-1500

 • Nakamichi 6 kênh :6tr5
 • DB F4100 8 kênh : 10tr5
 • Apline Mono Sub 6.5tr
 • Herzt 8-20tr 
 • Piooner :8-15tr
Tư vấn